Plant Search:
User Name: Password:

Ericaceae (Heath Family)

Kalmia latifolia

Laurel, Mountain (Calico-bush, Ivybush)

Plant TypeTree